Ви тут:  Головна Події Про збори трудового колективу Факультету педагогіки і психології

Про збори трудового колективу Факультету педагогіки і психології

23 вересня 2020 року в актовій залі гуманітарного корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбулися загальні збори трудового колективу Факультету педагогіки і психології. На порядку денному – рекомендація кандидатури на посаду декана факультету. Модератором зборів було обрано голову профбюро факультету педагогіки і психології, доцента Людмилу Ігорівну Себало, а секретарем – професора Ганну Василівну Семеренко.

 

 23.09.20 Збори ТК ФПП

Усі дев’ять кафедр рекомендували кандидатуру кандидата педагогічних наук, професора Тараса Олексійовича Олефіренка.

Тарас Олексійович представив власну програму з подальшого розвитку факультету на найближчі 5 років. Опираючись на потужний потенціал факультетського колективу, який постійно розробляє, вдосконалює та впроваджує сучасні й інноваційні методики в освітній процес закладів освіти не лише на регіональному рівні, а й на всіх теренах України та за її межами, з орієнтацією на державну та університетську політику сталого розвитку (академічні доброчесність, мобільність та свободу, студентоцентрований підхід у навчанні та інноваційне освітнє середовище), у плані розвитку факультету – запровадження підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освітньої галузі різними освітніми напрямами й освітніми програмами, посилення міжнародної співпраці для реалізації академічної мобільності студентів та викладачів, участь в грантових освітніх проектах, створення нового наукового видання «Освітній науковий простір: теорія і практика» з внесенням його до «категорії Б» та міжнародних наукометричних баз даних, оновлення матеріально-технічної бази факультету та створення нових науково-навчальних центрів та лабораторій.

zbory tryd kol 17

zbory tryd kol 10

zbory tryd kol 11

zbory tryd kol 12

zbory tryd kol 13zbory tryd kol 14

zbory tryd kol 15

zbory tryd kol 16

zbory tryd kol 23     

Шляхом відкритого голосування, одноголосним рішенням трудового колективу було обрано на вакантну посаду декана Факультету педагогіки і психології кандидата педагогічних наук, професора Олефіренка Тараса Олексійовича та надано ректорові університету Віктору Петровичу Андрущенку рекомендацію на його призначення.