Ви тут:  Головна Наука Аспірантура

аспірантська практика

 

🔗 Програма практики для аспірантів

 

🔗 Звіт про проходження аспірантської практики

 

 

 

 

 

 опублікування результатів дисертації

 

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ №1220 от 23.09.2019

 

 

На факультеті функціонує аспірантура з педагогічної та вікової психології, теорії навчання, теорії та методики професійної освіти.
        

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М. П. Драгоманова пошукувачів для підготовки та написання дисертацій проводиться за 3 галузями наук із 6 спеціальностей:
* 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
* 13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)
* 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
* 13.00.07 – теорія та методика виховання.
* 13.00.09 – теорія навчання* 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
Вступники складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.
До вступних іспитів допускаються кандидати, які пройшли обов‘язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.


Для вступу до аспірантури подаються документи:
1. Заява на ім‘я ректора університету.
2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.
3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
6. Виписка з протоколу засідання ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.
8. Довідки з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).
10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.