Ви тут:  Головна Наука Аспірантура

stypt

    

>>>Про проведення кандидатських іспитів для аспірантів в умовах карантину!!!<<<

У разі необхідності звертайтесь за телефонами:
+380679552460 Ксенія Анатоліївна
+380503346300 Леся Миколаївна
+380979231506 Наталія Іванівна
+380661839055 Ірина Вікторівна

 

На факультеті функціонує аспірантура з педагогічної та вікової психології, теорії навчання, теорії та методики професійної освіти.
        

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М. П. Драгоманова пошукувачів для підготовки та написання дисертацій проводиться за 3 галузями наук із 6 спеціальностей:
* 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
* 13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)
* 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
* 13.00.07 – теорія та методика виховання.
* 13.00.09 – теорія навчання* 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
Вступники складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.
До вступних іспитів допускаються кандидати, які пройшли обов‘язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.


Для вступу до аспірантури подаються документи:
1. Заява на ім‘я ректора університету.
2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.
3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
6. Виписка з протоколу засідання ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.
8. Довідки з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).
10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.

 опублікування результатів дисертації

 

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ №1220 от 23.09.2019