СВЯТЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Деталі
Перегляди: 7154

12127 серпня 1982 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького у 2004р.
Спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2004 року.
Кандидат психологічних наук (2013р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Регресія поведінки сиблінгів під впливом взаємин у сім’ї» (2013 р.)
Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на дитячі проективні методики «Childhood» та «Emotion cards» (2015р).

Статті у фахових виданнях

1.    Святенко Ю. О. Особливості формування захисних тенденцій психіки дитини під впливом сімейного виховання / Ю. О. Святенко, Н. В. Дметерко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2011. –  № 33 (57). – С. 113 – 119.
2.    Святенко Ю. О. Вплив сімейного виховання на психіку дитини /                      Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія      № 17. – Теорія і практика навчання та виховання : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені  М. Драгоманова, 2011. – № 16. – С. 306 – 312.
3.    Святенко Ю. О. Пізнання регресії сиблінгів засобами глибинної корекції / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2012. – № 36 (60). – С. 220 – 223.
4.    Святенко Ю. О. Пізнання феномену регресії засобами глибинної корекції / Ю. О. Святенко // Вісник інституту розвитку дитини. - Вип. 20. –   Серія : Філософія, педагогіка, психологія. зб. наук. праць. – К. : НПУ імені                         М. Драгоманова, 2012. – С. 165 – 171.
5.    Святенко Ю. О. Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2013. –  № 40 (64). – С. 129 – 133.
6.     Святенко Ю. А. Взаимосвязь глубинно-психологических и психосоматических аспектов в возникновении регрессии / Ю. А. Святенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. : Педагогіка і психологія.  зб. статей – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.1. – С. 169 – 177.
7.    Святенко Ю. О. Вплив едіпального періоду розвитку сиблінгів на їх поведінку / Ю. О. Святенко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. – Вип. 9. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 44 – 420.
8.     Святенко Ю. А.  Влияние семейного воспитания на формирование психики сиблингов / Ю. А. Святенко //   Zbior raportow naukowych. Wpływ badań naukowych. (28.04.2013 – 30.04.2013 ) - Bydgoszcz: Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. -  s. 45 – 51.
9.    Святенко Ю. О.  Особливості інтерпретації малюнків у роботі психолога / Ю. О. Святенко // Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць  / В. І. Бондарь, Ю. О. Приходько та ін. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2010. – С. 109 – 116.
10.    Святенко Ю. О.  Пізнання регресії в процесі глибинної корекції /              Ю. О. Святенко // Матер. Всеукр. науково-практ. Конф. [«Актуальні проблеми практичної психології»], (м. Київ, 29 березня 2012р.). – Київ, 2012. – С. 317 – 320.
11.    Святенко Ю. О.  Архетипна символіка у виявленні регресії сиблінгів / Ю. О. Святенко // ІХ науково-практичний семінар [«Теоретичні та методологічні засади практичної психології: роль архетипу в візуалізації феномену психічного»], (м. Ялта, 29 вересня – 1 жовтня 2012р. ).