Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

Деталі
Категорія: Кафедри
Перегляди: 25323

ЦвeтковаЗавідувач кафедрою: Цвєткова Ганна Георгіївна

Контакти: (044) 484-63-94

Сайт кафедри:  www.ppdt.npu.edu.ua

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка на фейсбук:https://www.facebook.com/Кафедра-педагогіки-і-психології-дошкільної-освіти-та-дитячої-творчості-939559712813073

 


 ЦвeтковаЦвєткова Ганна Георгіївна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (1992 рік).

                         Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж 24 роки. У вищих навчальних закладах (16 років – з 2000 року до т/ч).

Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 100 робіт, у тому числі – монографія, 2 навчальних посібника.

2001 рік – захист кандидатської дисертації

2005 рік – отримано вчене звання доцента.

2015 рік – захист докторської дисертації.

Підготовлено 4-х кандидатів педагогічних наук.

Нагороджена почесними грамотами НАПН України, Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. Сипченка.

Професіоналізм педагога : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. С. Омельченко.

Розробила авторські навчальні курси «Методика викладання фахових дисциплін», «Методи і методологія науково-педагогічних досліджень», «Духовність та етика викладача ВНЗ», «Основи наукових досліджень», «Теорія та методика навчання та виховання учнів початкової школи».

 

Алексeeнко-Лемовс каАлексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна

Професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

    Закінчила Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу».

                                  Трудова діяльність

  Педагогічний стаж – понад 30 років. У вищих навчальних закладах – 10 років.

   Працювала вихователем ДНЗ, понад 10 років керувала дошкільним навчальним закладом; 3 роки – головний спеціаліст сектору дошкільної освіти управління дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

            Неодноразово - Голова ІІ туру (обласного) Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», Голова Державної екзаменаційної комісії ВНЗ, член журі ІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта»; член Атестаційної та Ліцензійної комісії навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим.

          Має Подяку міністра освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, грамоти та подяки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, грамоти та подяки керівництва НВАО «Масандра» Кабінету міністрів України

                                                 Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

            Науково-педагогічний стаж у вищих навчальних закладах – понад 10 років.

       Автор понад 40 наукових статей у фахових виданнях України та Європи, наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

            2010 рік - захист кандидатської дисертації.

            2013 рік - отримано вчене звання доцента кафедри.

            Працює над докторською дисертацією.

       Викладає дошкільну педагогіку, управління в системі дошкільної освіти, проектування та методичний супровід освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі, порівняльну педагогіку. Розробила авторські спецкурси, навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає. Розробник програм розвитку дошкільної освіти, учасник міжнародних проектів.

 

Гал ченкоГальченко Вікторія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка (нині Київський університет імені Бориса Грінченка) (2002 р.)

                              Трудова діяльність

Загально-педагогічний стаж роботи – 20 років. У вищій школі – 10 років.

                                               Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 60-ти наукових публікацій з проблем педагогічної та вікової психології.

2011 рік - захист кандидатської дисертації.

2015 рік отримано вчене званнядоцента кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки.

            У 2016 році був виданий навчально-методичний посібник «Психологія дитячої творчості» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» (Упорядник – Гальченко В.М.).

Викладає дисципліни психологічного циклу: «Психологія дитяча», «Психологія соціальна», «Психологія творчості», «Виховання дітей раннього віку», «Організація психолого-педагогічного партнерства».

            Неодноразово була нагороджена грамотами та дипломами від керівництва НПУ імені М.П. Драгоманова.

 

ШулигiнаШулигіна Раїса Андріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

                                   Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж 36 років. У вищих навчальних закладах (17 років – з 2000 року до т/ч).

         Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

 Автор понад 60 праць, у тому числі – 4 навчальних посібника, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи студентів з педагогічних дисциплін та ін.

2007 рік – захист кандидатської дисертації.

2012 рік – отримано вчене звання доцента кафедри теорії та історії дошкільної освіти.

            Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»:«Педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Дитинознавство», 2 авторські спецкурси з фахової підготовки з урахуванням наявних спеціалізації; практикум з вирішення професійних задач; навчальні та робочі програми практик – пропедевтичної, педагогічної практики в ДНЗ, інспекторсько-методичної, стажистської та переддипломної.

            Має нагороди від ректорату університету.

 

ДовбняДовбня Софія Олегівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та дитячої творчості

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2007 рік).

                           Трудова діяльність

Педагогічний стаж 25 років. У вищих навчальних закладах (7 років – з 2010року до т/ч).

Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 20 наукових праць, з них 17 – у фахових виданнях України, 3– у фахових і періодичних виданнях інших країн (Угорщина, Польща).

Є співавтором Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (розділ «Віконечко в природу»), методичних рекомендацій Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (розділ «Граючись, зростаємо»), навчально-методичного посібника «Ігрова діяльність в дошкільній освіті п'ятирічних дітей (педагогічний супровід до Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»), навчально-методичного посібника «Дошкільна освіта: теоретико-методичний аспект».

2015 рік – захист кандидатської дисертації.

Розробила авторські навчальні курси: «Додаткова освіта дітей», «Етнопедагогіка дошкільна», «Музейна педагогіка», «Народознавство в роботі з дітьми дошкільного віку», «Організація інформативно-комунікативного простору», «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами».

 

КосенчукКосенчук Ольга Геннадіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

                                    Трудова діяльність

Загальний педагогічний стаж роботи – 17 років, 6 років науково-педагогічного, 6 років на керівних посадах.

         Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

 

Автор понад 35 наукових праць з проблем виховання та соціальної педагогіки.

2013 рік - захист кандидатської дисертації.

2016 рік – працює на посадідоцента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

    Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Психолог-методист»; методист вищої кваліфікаційної категорії, міжнародний тренер за просвітницько-профілактичними програмами.

    Розробила навчальні програми, методичне забезпечення для викладання дисциплін «Психологічна служба у закладах освіти», «Іміджеологія», «Психологія управління», «Педагогіка та психологія соціальних контактів дитини», «Педагогічна психологія», «Вступ до спеціальності», «психологія менеджменту», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Психологічна експертиза в різних галузях»; Викладання навчальних курсів на замовлення Арселор Міталл Кривий Ріг, Південного збагачувального комбінату.

          Автор методичних посібників: «Соціально-педагогічна траєкторія розвитку сучасного лідера-старшокласника», «Інноваційна модель “Тренінговий центр” – сучасна освітня технологія».

           Голова експертної комісії з атестації практичних психологів та соціальних педагогів міста.

       Нагороджена грамотами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Дніпропетровського обласного психолого-медико педагогічного центру; Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Міністерства освіти і науки України, Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи; лауреат премії міського голови «Обдарована молодь надія Криворіжжя».

 

 

РепетiйРепетій Світлана Тимофіївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя.

                               Трудова діяльність

Загально-педагогічний стаж роботи – 41 рік. У вищих навчальних закладах – 17 років.

        Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Авторо понад 25-ти наукових публікацій зпроблем педагогічної та вікової психології.

2012 рік – захист кандидатської дисертації.

2016 рік – працює на посадідоцента кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології НПУ імені Драгоманова.

            Розробила авторський спецкурс «Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця», навчальні та робочі програми до курсів «Психологія дитяча», «Соціальна психологія», «Психологія менеджменту», «Психолінгвістичні основи соціокультурної діяльності», «Основи сімейного консультування», «Соціально-психологічне навчання батьків», «Психологія особистості», «Організація психологічної підтримки сім’ї», «Основи психолого-педагогічної діагностики», «Психологічний супровід навчання дітей з проблемами розвитку», «Організація і проведення сімейного дозвілля».

Розробила авторські курси для курсів підвищення кваліфікації вчителів музики «Методика викладання музики», «Духовний розвиток особистості вчителя», варіативні програми з музичного мистецтва для початкових та середніх класів, методичні рекомендації для викладання мистецьких дисциплін.

Готується до друку навчально-методичний посібник «Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта».

   

Андрущенко Н.В. 1Андрущенко Наталія Вікторівна

Cтарший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

    У 2014 році закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

   У 2017 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

    Загальний педагогічний стаж 8 років. У вищих навчальних закладах 3 роки.

         Автор понад 15 наукових публікацій.

 

Дроздова Д.СДроздова Діана Сергіївна

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

 Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет (2008 р.)

          Трудова діяльність

     Науковий стаж роботи 4 роки, педагогічний – 1 рік.

                    Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

     Автор понад 25 наукових публікацій з проблем вікової та педагогічної психології.

     2013 рік – захист кандидатської дисертації.

     2018 рік – працює на кафедрі педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

     Викладає дисципліни: «Педагогіка дошкільна. Історія дошкільної педагогіки», «Дошкільна педагогіка», «Арт-терапія в роботі з дітьми», «Полікультурна освіта», «Підготовка дитини до школи», «Соціальні комунікації», «Науковий семінар», «Теорія навчання та виховання учнів початкових класів».

     Постійний учасник Авторських шкіл з глибинної психокорекції академіка НАПН України Т.С. Яценко та науково-практичних семінарів.

     Наукові інтереси складаються з питань глибинного пізнання особливостей індивідуальної неповторності психіки.

 

Грузинс ка IринаГрузинська Ірина Миколаївна

Асистент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2015 р.).

     Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

     Автор понад 10-ти наукових публікацій з проблем педагогічної та вікової психології.

    З 2015 р. навчається в аспірантурі за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.

    Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми психологічних технологій трансформації свідомості; психологія дітей з обмеженими можливостями; психологічні умови розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку.

           Неодноразовий учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

Грузинс ка IннаГрузинська Інна Миколаївна

Асистент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2015 р.).

     Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

      Автор понад 10-ти наукових публікацій з проблем педагогічної та вікової психології. Співавтор програми «Оберіг» (від 0 – до 3 років), затверджена Міністерством освіти та науки України.

       З 2015 р. навчається в аспірантурі за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія.

    Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми психологічних технологій трансформації свідомості; психологія дітей з обмеженими можливостями; психологічні умови розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку.

            Неодноразовий учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

Лаборант - Єлизавета 

Мельничук  Єлизавета  Олександрівна


     Лаборант кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості  студентка 2 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 205 ДШМСЛ групи.

 


 плакат профорієнтація 17