Кафедра методик та технологій дошкільної освіти

Деталі
Категорія: Кафедри
Перегляди: 22151

Луценко Iрина Олексiiвна фотоЗавідувач кафедри: Луценко Ірина Олексіївна

Контактний телефон: (044) 484-63-94

E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://www.kmtdo.npu.edu.ua

 


 

Луценко Iрина Олексiiвна фото Луценко Ірина Олексіївна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук,

професор кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 1983 році закінчила навчання в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна». Здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста з дошкільного виховання. Після закінчення інституту працювала методистом дошкільного навчального закладу м. Києва.

Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 1994 році   захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтерференція і транспозиція у засвоєнні дітьми дошкільного віку лексики української мови» й продовжила викладацьку діяльність на кафедрі дошкільної педагогіки. У 2001 році Луценко І.О. присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

З січня 2016 року Ірина Олексіївна Луценко обіймала посаду завідувача кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки. Сьогодні, після  перейменування названої кафедри, є завідувачем кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

Луценко Ірина Олексіївна нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю (1999 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2002 р.), грамотою Академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2009 р.), медаллю «За наукові досягнення. Психолого-педагогічні науки» (2014 р.), «Драгоманівська родина» (2015 р.).

Навчальні дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Дошкільна лінгводидактика», «Формування мовленнєвої компетенції», «Управління комунікативно-мовленнєвим розвитком сучасної дитини», «Технології галузі дошкільної освіти».

Науково-методичний доробок: Ірина Олексіївна має понад                     100 наукових праць, з них: участь у створенні 2 колективних монографій: «Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці» (2009 р.),  «Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології» (2009 р.); 2 одноосібні монографії: «Теоретичні та методичні засади розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери дитини. Від народження до 6 років»   (2009 р.), «Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» (2012 р.). У науковому доробку: підручник «Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови» у співавторстві (2007 р.); одноосібний посібник «Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись. Готуємося до мовленнєвого спілкування з дошкільниками» (2008 р., 2013 р.); навчальні посібники для спільної діяльності дитини дошкільного віку і дорослого: «Букварик для дошкільнят» (2006 р.), «Розвиваємо мовлення і спілкування» (2006 р.), «Моя країна – Україна. Українське народознавство для дошкільнят» (2008 р.); навчальні програми для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», Галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю 6.010101 «Дошкільне виховання» (2005 р.); наукові та науково-методичні статті у фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до застосування сучасних технологій галузі дошкільної освіти, реалізації завдань комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника; актуальні проблеми дошкільної педагогіки, методик і технологій дошкільної освіти: національно-патріотичне, моральне, правове виховання дітей дошкільного віку, формування мовленнєвої та комунікативної компетенцій.

  

Мордоус Iрина Олександрiвна фотоМордоус Ірина Олександрівна

 Кандидат педагогічних наук,

 доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти

 У 1999 році закінчила навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання та іноземна мова (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.

З вересня 1999 року розпочала викладацьку діяльність на кафедрі дошкільної педагогіки, паралельно збагачуючи професійний досвід на посаді вчителя англійської мови у ДНЗ №126.

Протягом 2002 – 2005 рр. навчалася в аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова. В 2009 р. Мордоус І. О. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2012 році І. О. Мордоус присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р.), медалями «За наукові досягнення» (2010 р.), «Драгоманівська родина»    (2014 р.).

Сьогодні Ірина Олександрівна Мордоус обіймає посаду доцента кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Сучасні технології в дошкільній педагогіці», «Методика навчання іноземної мови», «Література для дітей          іноземною мовою», «Навчання та розвиток дітей засобами іноземної мови», «Сучасні технології навчання дітей іноземної мови», «Наступність у навчанні іноземної мови».

Науково-методичний доробок: Ірина Олександрівна має понад                       40 публікацій, серед яких участь у створенні 2 колективних монографій: «Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці» (2009 р.), «Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології» (2009 р.); навчально-методичний посібник «Інтегроване навчання» (у співавторстві з д.п.н., професором Бєлєнькою Г.В.); наукові та науково-методичні статті у фахових виданнях. Брала участь у розробці стандартів вищої освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта» та підготовці акредитаційних справ із окресленої спеціальності.

Сфера наукових інтересів: інноваційні підходи у підготовці педагогів на лавах вищої школи, ознайомлення дітей дошкільного віку з елементами іншомовного спілкування.

 

 

Левінець Наталія Валентинівна

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 1998 році закінчила навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання».

З 1998 року розпочала професійний шлях на кафедрі дошкільної педагогіки.

Зі студентських років цікавилася науковою роботою, закінчила аспірантуру при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Результатом науково-дослідної діяльності в 2007 році став успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2012 році Н. В. Левінець присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти.

Сьогодні Наталія Валентинівна Левінець обіймає посаду доцента кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Оздоровчі технології», «Інклюзивна освіта».

Науково-методичний доробок: Наталія Валентинівна має понад 40 публікацій з проблематики дошкільної освіти, інклюзивної освіти, професійної підготовки вихователів дітей дошкільного віку. Серед них навчально-методичні посібники, написані у співавторстві: «Фізичне виховання, основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку» (2013 р.) та «Науково-дослідна робота студентів за спеціальністю «Дошкільна освіта» (2013 р.), а також наукові та науково-методичні статті у фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: питання формування культури здоров’я дітей та педагогів, пошук дієвих шляхів виховання здоров’язбережувальної поведінки особистості.

 

 

DSC 0696Корень Алла Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 1996 році закінчила навчання в Глухівському державному педагогічному інституті імені С. Сергєєва-Ценського (факультет початкового навчання) за спеціальністю «Початкове навчання та біологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя біології. З метою підвищення свого науково-методичного рівня Алла Миколаївна з 2002 року навчалася в Донецькому інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (спецфакультет «Психологія»). Після закінчення навчання в магістратурі Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методик початкового навчання. Магістр педагогічної освіти.

Педагогічну діяльність Корень А. М. розпочала з 1996 року.

У 2009 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

Сьогодні Алла Миколаївна Корень обіймає посаду доцента кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Психологія сім’ї», «Підготовка дітей до школи в умовах сім’ї», «Педагогічна взаємодія ДНЗ з сім’єю», «Корекційно-розвивальний тренінг» та ін.

Науково-методичний доробок: Алла Миколаївна має понад                       20 наукових і науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутнього педагога, його професійна самореалізація.

 

 

Поворознюк Свiтлана Iванiвна фотоПоворознюк Світлана Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 1999 році закінчила з відзнакою навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література» й здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури і зарубіжної літератури. Під час навчання на останньому курсі університету та після його завершення працювала вчителем української мови та літератури в спеціалізованій школі № 49 м. Києва.

З 2000 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладацьку діяльність розпочала з 2003 року на кафедрі стилістики української мови факультету української філології. У цьому ж році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Аксіологічна лексика та фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ століття» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

У 2012 році Поворознюк С. І. присвоєно вчене звання доцента кафедри стилістики української мови.

З 2016 року Світлана Іванівна Поворознюк обіймає посаду доцента кафедри методик та технологій дошкільної освіти факультету педагогіки і психології.

Науково-методичний доробок: Світлана Іванівна має близько 40 наукових і науково-методичних праць, з них: науково-методичні посібники у співавторстві – «Комунікативна лінгвістика» (2015 р.) і «Соціальні комунікації» (2011 р.); навчальна програма з курсу «Педагогічні умови навчання лінгвокультурології» (2012 р.); наукові та науково-методичні статті у фахових виданнях.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Етнокультурні технології в роботі з дітьми», «Педагогічні умови навчання лінгвокультурології», «Методика викладання освітньої галузі «Мова та література».

Сфера наукових інтересів: розвиток методичних умінь майбутніх фахівців дошкільної освіти у сфері застосування етнокультурних технологій у роботі з дітьми, виховання в студентів інтересу до етнічної культури українського народу; формування культурно-мовної компетенції особистості майбутнього педагога;   актуальні проблеми сучасної української лінгвістики.

 

Волощенко Наталiя Олександрiвна фотоВолощенко Наталія Олександрівна

Старший викладач

кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 1998 році закінчила з відзнакою навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання та іноземна мова (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.

Педагогічну діяльність розпочала з 1994 року, працюючи вихователем-викладачем англійської мови в ДНЗ та центрах розвитку дітей. З вересня 1998 року розпочала викладацьку діяльність на кафедрі дошкільної педагогіки факультету педагогіки і психології.

Протягом 2000 – 2003 рр. навчалася в аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова.

З 2015 року Н. О. Волощенко працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності.

Нагороджена Почесною грамотою за вагомий особистий внесок у роботу на освітянській ниві, за відданість науково-педагогічній і навчально-виховній справі та з нагоди святкування професійного свята – Дня працівника освіти.

Сьогодні Наталія Олександрівна Волощенко обіймає посаду старшого викладача кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Теорія і методика формування математичних уявлень у дошкільників», «Іноземна мова для напряму «Дошкільна освіта», «Організація іншомовного ігрового середовища».

Науково-методичний доробок: Наталія Олександрівна має понад 12 публікацій, серед яких інтегрована програма курсу «Теорія і методика формування математичних уявлень у дошкільників», публікації у фахових виданнях, присвячені проблемі підготовки студентів до інтегрованого навчання дошкільників.

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх фахівців дошкільного профілю до розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників; підготовка студентів до реалізації інтегративного підходу в навчанні дошкільників іноземної мови.

 

Колеснiченко Марина Якiвна фотоКолесніченко Марина Яківна

 Асистент

 кафедри методик та технологій дошкільної освіти

 У 2009 році закінчила з відзнакою навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології. Магістр педагогічної освіти.

 Викладацьку діяльність розпочала з 2010 року на кафедрі теорії та історії дошкільної педагогіки.

 Протягом 2011 – 2015 рр. М. Я. Колесніченконавчалася в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Формування валеологічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових технологій» під керівництвом професора О. Л. Богініч.

 Нагороджена почесною грамотою НПУ «За сумлінну працю та вагомі трудові досягнення».

 Сьогодні Марина Яківна Колесніченко обіймає посаду асистента кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Сучасні технології в дошкільній освіті», «Сучасні технології навчання дітей іноземної мови», «Наступність у навчанні іноземної мови», «Дошкільна лінгводидактика».

 Науково-методичний доробок: Марина Яківна є автором 5 наукових статей у фахових виданнях: «Формування еколого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців дошкільної галузі», «Значення екологічної освіти у підготовці студентів вищих навчальних закладів», «Проблема дитячої творчості: теоретичний аспект», «Сутність здоров’я та його роль у становленні особистості дитини дошкільного віку», «Сучасні технології в дошкільній педагогіці».

 Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми валеологічного виховання дітей дошкільного віку, навчання дітей іноземної мови; актуальні проблеми дошкільної педагогіки.

  

Жукова Г.В

Жукова Галина Вікторівна

Кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти; викладача дошкільної педагогіки та психології. У 2009 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація – бакалавр педагогічної освіти; вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.

З 2011р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету. В 2016 році захистила дисертаційне дослідження зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття)».

Педагогічну діяльність Жукова Г. В. розпочала у 2007 році, працюючи під час навчання в НПУ ім. М. П. Драгоманова, на посаді психолога та вихователя Школи-дитячого садка «Всесвіт». У 2017-2018 н. р. працювала старшим викладачем кафедри психології і педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Науково-методичний доробок: Галина Вікторівна – автор понад 40 наукових та науково-методичних праць: монографій, програм і публікацій у фахових наукових виданнях України та виданнях, які індексовані в міжнародних наукометричних базах. Вона бере активну участь у науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, форумах, акціях національно-патріотичного спрямування.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Дошкільна лінгводидактика», «Художня праця та основи дизайну», «Сучасні технології в дошкільній освіті», «Теорія і методика формування математичних уявлень», «Методика навчання іноземної мови».

Сфера наукових інтересів: вивчення духовної культури, формування в молоді національного та морального світогляду, прищеплення молодому поколінню мудрості, осмислення світу через красу буття.

 

Пєчка           Пєчка Лариса Євгенівна

Кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 1989 році закінчила навчання у Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна». Здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста з дошкільного виховання. Після закінчення інституту працювала музичним керівником, завідувачем закладу дошкільної освіти, викладачем у Кременчуцькому педагогічному училищі, ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, головним спеціалістом з питань дошкільної освіти управління освіти і науки м. Борисполя Київської області.

Навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і початкової школи», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Сьогодні Лариса Євгенівна Пєчка обіймає посаду старшого викладача кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Валеологічна освіта дітей дошкільного віку», «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво», «Методика викладання освітньої галузі «Природознавство», «Методика викладання освітньої галузі «Суспільствознавство», «Основи природознавства з методикою».

Науково-методичний доробок: Лариса Євгенівна має понад 50 наукових праць, з них: збірники науково-методичних матеріалів «Крок до здоров’я», «Хвилинки-перепочинку», «Нетрадиційне загартування і оздоровлення дошкільників у ДНЗ і сім’ї», посібник «Здоров’яформуючий фізичний розвиток»; навчальні програми для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», Галузевий стандарт вищої освіти за спеціальністю 6.010101 «Дошкільне виховання»; наукові та науково-методичні статті у фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: здоров’язбережувальна діяльність у закладі дошкільної освіти, теоретико-методичні засади формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я  дітей дошкільного віку.

  

Томчук Iрина фотоТомчук Ірина Андріївна

Старший лаборант

кафедри методик та технологій дошкільної освіти

У 2016 році закінчила Бердичівський педагогічний коледж за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію вихователя логопедичних груп.

Сьогодні Томчук Ірина навчається на першому курсі магістратури за спеціальністю "Дошкільна освіта" та обіймає посаду старшого лаборанта кафедри методик та технологій дошкільної освіти.

 

 


Відкрите заняття з дисципліни «Інклюзивна освіта»

Фото 1 відкрите заняття14.11.17

   Відкрите заняття з дисципліни «Інклюзивна освіта» на тему «Врахування різних психофізичних розладів у процесі навчання, виховання і розвитку» зі студентами ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» (402 дпн групи) відбулося 14 листопада 2017 року. Заняття організувала та провела доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти факультету педагогіки і психології Наталія Валентинівна Левінець.

    Під час заняття студенти поглибили свої знання щодо основних категорій порушень розвитку дітей, особливих навчальних потреб, пов'язаних із різними видами розладів і захворювань дітей, а також педагогічних стратегій і підходів до задоволення особливих потреб дітей залежно від стану їхнього здоров'я та порушення у розвитку, в освітньому середовищі. Детально було розкрито особливості видів адаптації і пристосувань для дітей з особливими потребами (пристосування середовища; адаптація навчальних підходів, матеріалів, навчального плану). Студенти мали змогу вдосконалити вміння та навички практичного застосування методів і прийомів стимулювання соціального, емоційного, когнітивного, мовного та фізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Фото 2  відкрите заняття14.11.17
      Викладач вдало підібрала методи та прийоми проведення заняття, враховуючи й сучасні інноваційні технології навчання у вищій школі. Зокрема, під час заняття було застосовано методи, що дозволяють створити атмосферу доброзичливості та довіри (вправа на згуртованість «Струмочок позитиву», вправа «Що я очікую від заняття?»). З метою узагальнення знань студентів про класифікацію порушень розвитку, що зумовлюють особливі освітні потреби, було проведено вправу «Асоціації». Для опрацювання питання щодо педагогічних стратегії та підходів до задоволення особливих потреб дітей в залежності від стану їхнього здоров'я та порушення у розвитку, в освітньому середовищі, було застосовано технології розвитку критичного мислення (метод «мозкового штурму», метод ситуаційного аналізу), технології інтерактивного навчання, мультимедійні технології та ін.
    Студенти брали активну участь у обговоренні теоретичних питань та у виконанні практичних вправ, виявляли значну зацікавленість темою заняття і навчальним предметом загалом.

Детальніше...

 

17 – 19 травня 2017 р. на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Дошкільна освіта».

9999

    І місце серед студентів освітнього рівня «Бакалавр» посіла студентка IV курсу факультету педагогіки і психології Тетяна Веселовська, а переможцем у номінації «За найкращий науково-дослідницький проект» стала студентка I курсу магістратури Ніна Мудрагель.

   Вітаємо з перемогою студентів та їх наукових керівників, завідувача кафедри методик та технологій дошкільної освіти – проф. І. О. Луценко, а також доцентів кафедри методик та технологій дошкільної освіти Н.В.Левінець та І. О. Мордоус і бажаємо подальших успіхів на науковій ниві!