Про відкриту лекцію, проведену доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри методик і технологій дошкільної освіти Луценко Іриною Олексіївною

Деталі
Перегляди: 252
Луценко 22.02.19 1 Луценко 22.02.19 3

       22 лютого 2019 р. була проведена відкрита лекція з фахової дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» для студентів 2 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» на тему: «Методика розвитку зв'язного мовлення, формування діамонологічної, комунікативної компетенції дітей дошкільного віку».

      На лекції були присутні завідувач кафедри іноземних мов та методик навчання доцент Бернацька О.Л., доцент кафедри української мови та методики навчання Чабайовська М.І., доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чайченко В.Ф., доценти кафедри методик та технологій дошкільної освіти Поворознюк С.І., Левінець Н.В., старший викладач Волощенко Н.О. 

Луценко 22.02.19 4   Лекція була проведена у супроводі медіапрезентації, у формі діалогічного спілкування зі студентами. У першому питанні було розглянуто сутність поняття «зв'язне мовлення», закономірності становлення і розвитку зв'язного мовлення у дітей, виявлено психологічну природу цього процесу. У другому питанні лекції було розкрито ключові поняття: діалог, діалогічне мовлення, діалогічна компетенція. В процесі роботи з поняттями широко використовувалися прийоми активізації знань студентів та інтерактивні прийоми. На основі аналізу праць сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників розглянуто особливості розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку. 

Луценко 22.02.19 1 Луценко 22.02.19 2

   У ході третього питання обґрунтовано методику розвитку діалогічного мовлення дітей, запропоновано спеціальні методи і прийоми формування діалогічної компетенції, сучасні технології. Для підготовки студентів до виконання самостійної роботи на прикладі завдань і змісту роботи з розвитку діалогічного мовлення в молодшій групі показано, як відстежувати особливості реалізації чинними програмами вимог Базового компонента дошкільної освіти щодо діалогічної компетенції дітей. Важливо, що для опрацювання студентами літератури з теми поряд з іншими було запропоновано також власні наукові праці лектора, розміщені у репозитарії університету.

     Лекція проведена на високому науковому і методичному рівнях.