Додатки до робочих програм дисциплін з урахуванням умов дистанційного навчання відповідно до навчального розкладу й навантаження викладачів (на виконання наказу ректора університету Віктора Андрущенка №187-П від 11.03.2020 і розпорядження декана факультету Тараса Олефіренка №11 від 16.03.2020)  розміщені у кабінеті дистанційного навчання.

 

Робочі програми з дисциплін кафедри

 1. Сучасна українська мова з практикумом ("Бакалавр", "Початкова освіта")
 2. Українська мова за професійним спрямуванням ("Бакалавр", "Початкова освіта")
 3. Українська мова за професійним спрямуванням ("Бакалавр", "Образотворче мистецтв, декоративне мистецтво, реставрація", 10ом)
 4. Українська мова за професійним спрямуванням ("Бакалавр", "Образотворче мистецтв, декоративне мистецтво, реставрація", 10мсом)
 5. Українська мова за професійним спрямуванням ("Бакалавр", «Середня освіта (Здоров’я людини)»)
 6. Українська мова за професійним спрямуванням ("Бакалавр", «Дошкільна освіта»)
 7. Методика навчання письма ("Бакалавр", "Початкова освіта")
 8. Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі ("Бакалавр" (на базі МС), "Початкова освіта")
 9. Методика навчання української мови ("Бакалавр", "Початкова освіта")
 10. Культура фахового мовлення ("Бакалавр", «Середня освіта (Здоров’я людини)»)
 11. Академічне письмо ("Магістр", «Середня освіта (Здоров’я людини)»)
 12. Академічне письмо ("Магістр", "Початкова освіта")
 13. Академічне письмо ("Магістр", "Дошкільна освіта")
 14.  Культура професійного спілкування ("Магістр", "Психологія")
 15.  Культура фахового мовлення ("Магістр")
 16.  Дитяча література ("Бакалавр", "Початкова освіта")