Ви тут:   Головна Факультет Структура Кафедри Кафедра психології і педагогіки Науково-методичні розробки кафедри

1 1 Хрестоматія 1

У хрестоматії розкрито теоретичні засади психічного розвитку дітей немовлячого, переддошкільного та дошкільного віку. Її основою стали дослідження сучасних українських психологів у галузі проблем вікової психології, радянських психологів та зарубіжних дослідників, які відображені як в монографічних роботах, так і в окремих статтях. Принцип відбору матеріалу, яким керувалися укладачі, полягає не у виділенні текстів з метою охарактеризувати досягнення психологічної науки, а у виборі матеріалів, які відповідають змісту типової програми з вікової психології та психології розвитку. Цей навчальний посібник має доповнити існуючі підручники з вікової психології і дати можливість викладачам організовувати самостійну роботу студентів з текстами.

 

Проективні методики

У посібник «Проективні методики: з ким? навіщо? як?» увійшли як відомі, так і маловідомі широкому загалу проективні методики, які використовуються в практичній психології для діагностики особистості. Пропонується чітка, логічна структура їх застосування, що слугуватиме запорукою професійної інтерпретації отриманих результатів. Посібник призначено для студентів та практичних психологів.

 

Вікова психологія

Навчально-методичний посібник містить: загальні положення (назва модулів, тематика лекцій із дисци­пліни та їх зміст; орієнтовна тематика семінарських та практичних занять для студентів денної і заочної форм навчання); самопідготовку до занять 1-го і 2-го змісто­вого модуля (методичні рекомендації та алгоритм само­підготовки до 2-х семінарських занять модулей; форми контролю за змістовими модулями; контрольні завдан­ня для самоперевірки знань та вмінь із змістових моду­лей); самопідготовку до занять 3-го змістового модуля (методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки до 4-х практичних та 2-х семінарських занять; форми контролю за змістовим модулем; контрольні завдання для самоперевірки знань та вмінь із змістового модуля); орієнтовна тематика рефератів для самостійної роботи; тематика з науково-дослідної роботи студентів; глоса­рій (термінологічний словник); контрольні завдання самостійної роботи для студентів заочної форми; прак­тичні задачі з вікової психології; список використаної літератури. Матеріали посібника стануть у нагоді ви­кладачам вищих навчальних закладів для проведення семінарських, практичних занять зі студентами.

Історія психології

Навчальний посібник з історії психології розрахований, в першу чергу, на студентів психологічних факультетів, які починають свій шлях підкорення психологічного олімпу. Автори в простій, доступній формі пояснюють складний світ психології в філософський період її розвитку. На особливу увагу читачів заслуговує розділ про становлення української психології, яка існує й самостверджується багато століть та займає гідне місце в світовій науці. Книга може зацікавити фахівців суміжних дисциплін, всіх небайдужих, хто намагається зрозуміти етапи становлення психології та її здобутки.