Додатки до робочих програм дисциплін з урахуванням умов дистанційного навчання відповідно до навчального розкладу й навантаження викладачів (на виконання наказу ректора університету Віктора Андрущенка №187-П від 11.03.2020 і розпорядження декана факультету Тараса Олефіренка №11 від 16.03.2020)  розміщені у кабінеті дистанційного навчання.

 

Робочі програми дисциплін для ОС «Бакалавр» спеціальності "Психологія (Практична психологія)":

ПП04

  Організація психологічної служби

ПП10

  Психодіагностика

ПП11

  Основи профорієнтації та профвідбору

ПП13

  Консультативна психологія

ПП15

  Основи психопрофілактики

ПП16

  Основи психокорекції

ПП17

  Основи психотерапії

СВ08

  Політична психологія

ВВ1.1.04

  Дитяча психотерапія

ВВ1.2.02  Психологічний супровід в організаціях

Робочі програми з дисциплін для ОС «Магістр» (освітньо-професійна програма, термін навчання 1,4 р.)

СП04

 Технології сучасної психотерапії

СП06

 Психологія професійної кар’єри та іміджу особистості

ВВ1.1.01

 Психологічна допомога особистості

СВ02

 Психологія професійних деструкцій

Робочі програми дисциплін для ОС «Магістр» (освітньо-наукова програма, термін навчання 1,9 р.):

ПП04

 Емпіричні підходи та технології сучасної психотерапії

ПП06

 Психологія професійної кар’єри та іміджу особистості

ВВ1.1.01

 Психологічна допомога особистості

СВ02

 Психологія професійних деструкцій

Робочі програми з дисциплін для ОС «Магістр» (освітньо-професійна програма, термін навчання 1,10 р.)

ПП04

 Психодіагностика

ПП05

 Консультативна психологія

ПП06

 Основи психокорекції

ПП07

 Технології сучасної психотерапії

ВВ1.1.01

 Дитяча психотерапія

Програми  ДЕК