Ви тут:  Головна Факультет Структура Кафедри Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Науково-методичні розробки кафедри Звітна конференція з науково-педагогічної практики магістрів спеціальності «Початкова освіта»

Звітна конференція з науково-педагогічної практики магістрів спеціальності «Початкова освіта»

15 травня 2020 року о 14.00 в умовах національного карантину відбулася підсумкова звітна конференція з виробничої науково-педагогічної практики студентів 1 курсу магістратури спеціальності «Початкова освіта».

Виробнича науково-педагогічна практика була спрямована на формування у студентів професійних компетентностей, реалізацію можливостей практичного застосування набутих знань щодо закономірностей розвитку вищої освіти в контексті євроінтеграції та глобалізації, становлення системи ціннісних уявлень професіонала, удосконалення професійних умінь і навичок, які відповідають освітньому рівню «магістр», виховання потреби у самовдосконаленні.

15.05.20 Звітна конф Педпрактика Магістри ПО

Відеоконференцію було проведено в режимі онлайн засобами сервісу ZOOM, завдяки чому студенти змогли виступити та продемонструвати презентації розроблених лекційних та практичних занять з дисциплін фахового спрямування.

Упродовж проходження науково-педагогічної практики студенти оволоділи знаннями та практичними уміннями здійснювати функції викладача педагогіки закладу вищої освіти, серед яких: цілепокладання, інформаційна (гностична), стимулюючо-мотиваційна, планування, проектування, конструювання, контрольно-регулююча та оцінювально-рефлексивна тощо.

15.05.20 Звітна конф Педпрактика Шапошнікова І

У роботі конференції взяли учать заступниця декана з навчально-методичної роботи, завкафедри педагогіки та методики початкового навчання, професор Ірина Миколаївна Шапошнікова, доценти Інна Миколаївна Янковська та Тетяна Миколаївна Васютіна.

  15.05.20 Звітна конф Педпрактика Янковська І  15.05.20 Звітна конф Педпрактика Васютіна Т

Свої звіти презентували 19 студентів, були присутні їх керівники.