Додатки до робочих програм дисциплін з урахуванням умов дистанційного навчання відповідно до навчального розкладу й навантаження викладачів (на виконання наказу ректора університету Віктора Андрущенка №187-П від 11.03.2020 і розпорядження декана факультету Тараса Олефіренка №11 від 16.03.2020)  розміщені у кабінеті дистанційного навчання.

 

 1. Основи культури і техніки мовлення (ОС Баклавр, "Початкова освіта", 1-ПН)
 2. Педагогіка вищої школи (ОС Бакалавр, "Образотворче мистецтво")
 3. Риторика (ОС Баклавр, "Середня освіта (Здров'я людини)", 42вл)
 4. Філософія (ОС Бакалавр, "Образотворче мистецтво", 10мсом)
 5. Філософія (ОС Бакалавр, "Образотворче мистецтво")

Робочі програми, розміщені у системі управління електронними курсами НПУ імені М.П. Драгоманова Moodle:

 1. Рисунок  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=393
 2. Живопис  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=352
 3. Теорія та історія образотворчого мистецтва  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=920 
 4. Композиція  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=362 
 5. Методика художньої освіти https://moodle.npu.edu.ua/enrol/index.php?id=2209 
 6. Рисунок  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=393 
 7. Живопис  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=352 
 8. Композиція https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=362 
 9. Скульптура  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=387 
 10. Костюм як історико-художній текст  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=921 
 11. Олійний живопис https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=352 
 12. Спецрисунок  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=393 
 13. Художнє конструювання https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=354 
 14. Основи декоративно-прикладного мистецтва https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2210
 15. Академічний живопис https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2186
 16. Техніки графіки  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2178
 17. Академічний рисунок  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2187
 18. Спецкомпозиція  https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2208 

 

Програми ДЕК