Додатки до робочих програм дисциплін з урахуванням умов дистанційного навчання відповідно до навчального розкладу й навантаження викладачів (на виконання наказу ректора університету Віктора Андрущенка №187-П від 11.03.2020 і розпорядження декана факультету Тараса Олефіренка №11 від 16.03.2020)  розміщені у кабінеті дистанційного навчання.

 

ОС Бакалавр:

 1. Дошкільна лінгводидактика (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 2. Етнокультурні технології в роботі з дітьми (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 3. Інклюзивна освіта (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 4. Інклюзивне освітнє середовище (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 5. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 6. Культурно-дозвіллєва діяльність дітей (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 7. Література для дітей іноземною мовою (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 8. Логопедичні технології (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 9. Математика з методикою викладання в початковій школі (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 10. Методика викладання освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура" (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 11. Методика викладання освітньої галузі «Мистецтвознавство» (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 12. Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво» і «Технології» (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 13. Методика викладання освітньої галузі "Мова і література" (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 14. Методика і технології розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 15. Методика і технологія соціалізації дітей дошкільного віку (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 16. Методика навчання іноземної мови (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 17. Методика навчання освітньої галузі "Мова і література" (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 18. Методика навчання освітньої галузі «Природнича» і «Громадянська та історична» (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 19. Освітня галузь "Здоров’я і фізична культура" (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 20. Основи природознавства з методикою (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 21. Основи соціальної реабілітації (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 22. Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 23. Сучасні технології в дошкільній освіті (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 24. Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 25. Теорія і методика формування математичних уявлень (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 26. Теорія та методика фізичного виховання дітей (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 27. Технології інклюзивної освіти (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 28. Тренінг педагогічних комунікацій (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)
 29. Художня праця та основи дитячого дизайну (ОС Бакалавр, Дошкільна освіта)

ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ/ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ОС Магістр:

 1. Дошкільна лінгводидактика (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 2. Етика педагогічної взаємодії в інклюзивному середовищі (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 3. Інноваційні технології у професійній діяльності (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 4. Менеджмент в інклюзивній освіті (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 5. Освітній моніторинг інклюзивних програм (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 6. Теорія і методика формування математичних уявлень (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 7. Технологія розробки індивідуальної програми розвитку дитини (ОС Магістр, Дошкільна освіта)
 8. Управління якістю навчання іноземної мови (ОС Магістр, Дошкільна освіта)

 

Програма ДЕК: