Ви тут:  Головна Факультет Структура Кафедри Кафедра іноземних мов та методик навчання Рішення кафедри Рішення кафедри іноземних мов та методики навчання

Рішення кафедри іноземних мов та методики навчання

1документи в докторантуру

Рішення засідання кафедри іноземних мов та методики навчання (протокол №9)

від 21.04.2020

Відповідно до наказу ректора від 11.03.20 № 187-П та розпорядження декана Факультету педагогіки та психології № 11 від 16.03.20, в умовах продовження карантинних заходів до 24.04.20, кафедра іноземних мов та методики навчання прийняла такі рішення:

 1. Підготувати картки забезпечення завдань за травень місяць для всіх груп з кафедральних дисциплін.
 2. Підготувати тестові завдання для прийняття сесії дистанційно.
 3. Продовжити ознайомлення та вивчення системи Moodle.
 4. Підготувати студентів до участі в пленарному та секційному засіданнях звітно-наукової студентської конференції «Освіта і наука 2020» факультету педагогіки та психології.
 5. Підготувати студентів до участі у роботі VII Всеукраїнської науково – практичної студентської інтернет-конференції «Науковий простір студента: пошук і знахідки» 12 травня 2020 року м. Київ.
 6. Нарахувати додаткові бали студентам за участь у Всеукраїнській студентській науковій Інтернет – конференції «Теорія і практика вивчення іноземних мов» 6 – 10 квітня 2020 року.

Завкафедри 

 доц. Бернацька О.В.

Секретар кафедри    

Голінська Т.В.

 

 

 

Рішення засідання кафедри іноземних мов та методики навчання (протокол №8)

від 24.03.2020

Відповідно до наказу ректора від 11.03.20 № 187-П та розпорядження декана Факультету педагогіки та психології № 11 від 16.03.20, в умовах продовження карантинних заходів до 24.04.20, кафедра іноземних мов та методики навчання прийняла такі рішення:

 1. Систематизувати робочі програми в електронному варіанті для подачі на сайт факультету та внести зміни відповідно до дистанційної форми навчання.
 2. Підготувати картки забезпечення дистанційного навчання студентів з дисциплін кафедри.
 3. Ухватили звіт щодо результатів сесії студентів заочної форми навчання спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».
 4. Затвердити план підготовки студентів до щорічно наукової конференції, сформувати списки спікерів та теми доповідей.
 5. Схвалити розроблені силабуси до варіативних вибіркових дисциплін.

Завкафедри 

 доц. Бернацька О.В.

Секретар кафедри    

Голінська Т.В.