Робочі програми кафедри іноземних мов та методик навчання

     Додатки до робочих програм дисциплін з урахуванням умов дистанційного навчання відповідно до навчального розкладу й навантаження викладачів (на виконання наказу ректора університету Віктора Андрущенка №187-П від 11.03.2020 і розпорядження декана факультету Тараса Олефіренка №11 від 16.03.2020)  розміщені у кабінеті дистанційного навчання.

 

ОС Бакалавр:

 1. Англійська мова (факультатив) (ОС Бакалавр, "Образотворче мистецтво", 4 ОМ)
 2. Англійська мова (факультатив) (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 23 ПІ)
 3. Англійська мова (факультатив) (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", "Психологія", 1 фан ПНПР)
 4. Англійська мова (факультатив) (ОС Бакалавр, "Психологія", 4 фан ПРПС)
 5. Англійська мова (факультатив) (ОС Бакалавр, "Середня освіта (Здоров'я людини)", 1 інфан ВЛ)
 6. Англійська мова (факультатив) (ОС Бакалавр, "Середня освіта (Здоров'я людини)", 4 інфан ВЛ)
 7. Дитяча література іноземною мовою (ОС Бакалавр, Початкова освіта, 26 пнмспі)
 8. Ділова іноземна мова (ОС Бакалавр, Початкова освіта, 4-пн)
 9. Іноземна мова (ОС Бакалавр, "Образотворче мистецтво")
 10. Іноземна мова (ОС Бакалавр, "Початкова освіта")
 11. Іноземна мова (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 1пнмс)
 12. Іноземна мова (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 1ЗПМС)
 13. Іноземна мова (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 1Зпі)
 14. Іноземна мова (ОС Бакалавр, "Психологія")
 15. Іноземна мова за  професійним спілкуванням (ОС Бакалавр, Психологія, 35прпс, 36прпс)
 16. Іноземна мова за професійним спрямуванням (ОС Бакалавр, "Середня освіта (Здоров'я людини)")
 17. Іноземна мова фахового спрямування (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 2пнмс)
 18. Іноземна мова фахового спрямування (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 23пі)
 19. Іноземна мова фахового спрямування (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 33пі) 
 20. Іноземна мова фахового спрямування (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 43пі)
 21. Інтегрований курс іноземної мови (ОС Бакалавр, "Початкова освіта")
 22. Практичний курс з іноземної мови (ОС Бакалавр, "Дошкільна освіта)
 23. Теорія і практика іноземної мови (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 32ппр)
 24. Теорія і практика іноземної мови (ОС Бакалавр, "Початкова освіта", 33пі) 
 25. Технології навчання іноземної мови у початковій школі (ОС Бакалавр, "Початкова освіта")
 26. Фонетика. Лексикологія. Теоретична граматика (ОС Бакалавр, "Дошкільна освіта)

ОС Магістр:

 1. Іноземна мова (ОС Магістр, "Початкова освіта")
 2. Література іноземна (ОС Магістр, Початкова освіта, 24 мгпі)
 3. Методика викладання іноземної мови (ОС Магістр, "Початкова освіта")
 4. Методика викладання іноземної мови в основній школі (ОС Магістр, "Початкова освіта", д.ф.н.)
 5. Методика викладання іноземної мови в основній школі (ОС Магістр, "Початкова освіта", з.ф.н.)