Ви тут:  Головна Події Участь Факультету педагогіки і психології у розширенні міжнародної співпраці

Участь Факультету педагогіки і психології у розширенні міжнародної співпраці

 

Факультет педагогіки і психології є активним учасником у розширенні міжнародної співпраці. Зокрема, упродовж грудня 2020 – лютого 2021 була проведена низка зустрічей, присвячених проєкту «Посилення потенціалу вищої освіти в рамках програми Еразмус+».

 

ерасмус

17 грудня 2020 року відбулася перша координаційна онлайн-зустріч українських учасників проєкту "Посилення потенціалу вищої освіти в рамках програми Еразмус+"

Обговорення стосувалося можливостей і шляхів уведення трансверсальних компетенцій у навчальні програми університетів. Згоду взяти участь у проєкті висловили 4 університети ЄС – Європейський університет Кіпру, Академія педагогіки імені Марії Гжегожевської (Польща), Академія освіти Університету Вітаутаса Великого (Литва) та Університету в Оломоуці імені Палацького (Чехія). Визначені партнери в Україні: Донбаський державний педагогічний університет (Слов'янськ), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Сумський педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Одеса). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова виступає ініціатором та подавачем заявки.

Між учасниками виникла дискусія щодо структури концепції (структурних змін у навчальних програмах, створення нових бакалаврських програм, створення платформи для діалогу, створення інфраструктури, упровадження заходів щодо трансверсальних компетенцій у регіональну освітню політику). Представники НПУ імені М.П. Драгоманова підтримали учасників від ТНПУ імені В. Гнатюка щодо залучення всіх стейкхолдерів, проведення попереднього опитування з питань включення трансверсальних компетентностей у навчальні програми та створення єдиної платформи для висвітлення і розповсюдження матеріалів.

 

У вівторок 9 лютого 2021 року була проведена онлайн-зустріч щодо алгоритму подальших дій відносно проєкту "Посилення потенціалу вищої освіти в рамках програми Еразмус+".

Під час зустрічі були порушені питання про: обговорення змін та доповнень до концепції проєкту, що надійшли від європейських партнерів; визначення внеску до змісту проєктної пропозиції кожного з українських університетів – учасників проєкту; вироблення спільної позиції українських університетів щодо концепції проєкту та алгоритму дій під час написання проєктної пропозиції з метою її узгодження на зустрічі з європейськими партнерами.

Присутніми представниками від факультету педагогіки і психології були: доценти Лук’янченко О.М. та Васютіна Т.М.; аспіранти Цихмейструк О.М. та Матвієнко І. Нами було представлено можливий внесок щодо інтеграції соціальних та громадянських компетентностей в освітній процес, окреслено напрямки діяльності щодо включення трансверсальних компетентностей в освітній процес, а саме створення комплексу теоретичних матеріалів, проведення тренінгів та внесення змін у навчальні програми. Керівник міжнародних проєктів НПУ імені М.П. Драгоманова професор Хоменко Г.Д. наголосив на особливостях підготовки проєктної пропозиції. 

Учасниками університетів-партнерів з української сторони було виокремлене також питання про класифікацію трансверсальних компетентностей та інструментарій їх вимірювання.

 

У четвер 11 лютого – онлайн-зустріч українських та європейських партнерів, присвячена проєкту "Посилення потенціалу вищої освіти в рамках програми Еразмус+".

Обговорено доцільність створення стратегії впровадження напрацювань проєкту відповідно до автономності кожного з українських університетів-партнерів. Нами було закцентовано увагу на важливості створення інфраструктури задля впровадження трансверсальних компетентностей, зокрема центри ТК та окреслено можливості роботи над громадянськими і соціальними компетентностями, напрямком фізичного та психологічного здоров’я відповідно до вже наявних напрацювань факультету педагогіки і психології. Представниками Університету в Оломоуці імені Палацького (Чехія) запропоновано посилити змістовий компонент залученням менеджменту університетів, їх підтримки у запровадженні структурних змін в освітньому процесі та створенні відповідного освітнього простору й можливостей для поширення подальших напрацювань проєкту. Колегами з Європейського університету Кіпру запропоновано розширену класифікацію трансверсальних компетентностей для подальшого розгляду. Представниками Академії педагогіки імені Марії Гжегожевської (Польща) та Академії освіти Університету Вітаутаса Великого (Литва) наголошено на важливості аналізу освітніх програм на наявність у змісті трансверсальних компетентностей та розробки подальшої стратегії дій щодо інтеграції трансверсальних компетентностей у навчальні програми українських університетів. Залишилось на розгляді питання про створення спільної методології аналізу освітніх програм та створення нового контенту.    

Представники факультету залучатимуться до написання проєктної пропозиції в межах цього проєкту та стратегії впровадження подальших напрацювань.

logo fpp ua

Факультет педагогіки і психології

НПУ імені М. П. Драгоманова