Ви тут:  Головна Події Формування національно-культурної ідентичності особистості молодшого школяра в умовах становлення Нової української школи

Формування національно-культурної ідентичності особистості молодшого школяра в умовах становлення Нової української школи

Про підсумки науково-дослідної діяльності
науково-педагогічних працівників

     Протягом 2016-2019 років доцент кафедри української мови та методики навчання Чабайовська Марія Іванівна працювала над проблемою "Реалізація проекту вивчення курсу українознавства за вибором «Я люблю Україну» для 1–4 класів закладів загальної середньої освіти". Розроблено навчально-методичне забезпечення цього курсу, яке сприятиме здійсненню національно-патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Виставка грудень 2019 1

 У серпні 2019 року на виставці «Успішні освітні практики» для учасників серпневої педагогічної ради освітян Київщини «Формування Людини Майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти» було представлено навчально-методичні посібники для вивчення курсу українознавства за вибором «Я люблю Україну» для 1-4 класів, які зайняли там перше місце
   (автори: Чабайовська Марія Іванівна, доцент кафедри української мови та методики навчання, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; Омельченко Наталя Михайлівна та Синільник Віра Вікторівна, вчителі вищої категорії, вчителі-методисти навчально-виховного комплексу "Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухів імені Володимира Мельника";
   рецензенти: Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; Яхновська Тетяна Василівна, вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 – ліцей», вчитель-методист).

Виставка грудень 2019 2
    У комплект, поданий на виставку, входили такі праці:
  І. Комплект інтегрованих посібників-зошитів "Я люблю Україну" для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (автори: Чабайовська М.І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.), які розроблені в інтерактивній формі, реалізують індивідуальний підхід до учнів, дозволяють ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність; розвивають варіативне мислення: передбачено можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання; пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи діяльності:
   1) Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну: інтегрований посібник-зошит для учнів 2 класу: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 29.06.2016 р. № 2.1/12-Г- 419). – Тернопіль: Астон, 2016. – 108 с.
   2) Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну: інтегрований посібник-зошит для учнів 3 класу: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 29.06.2016 р. № 2.1/12-Г- 419). – Тернопіль: Астон, 2017. – 112 с.
   3) Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну: інтегрований посібник-зошит для учнів 4 класу: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 29.06.2016 р. № 2.1/12-Г- 419). – Тернопіль: Астон, 2018. – 140 с.
   4) Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну: інтегрований посібник-зошит для учнів 1 класу. Частина 1: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 11.04.2018 р. № 22.1/12-Г- 213). – Тернопіль: Астон, 2018. – 44 с.
  5) Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В. Я люблю Україну: інтегрований посібник-зошит для учнів 1 класу. Частина 2: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 11.04.2018 р. № 22.1/12-Г- 213). – Тернопіль: Астон, 2018. – 44 с.
   ІІ. Комплект методичних посібників для вчителя "Я люблю Україну" для 2–4 класів (автори: Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.); у них запропоновано методичні рекомендації щодо роботи із посібниками-зошитами з курсу українознавства за вибором «Я люблю Україну» для 2-4 класів, завдання з відповідями, додаткові матеріали, які доповнюють зміст уроків:
   1) Я люблю Україну. 2 клас: метод. посібник для вчителя / авт.-упор. Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В.В.: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 09.09.2016 р. № 2.1/12-Г-715). – Тернопіль: Астон, 2016. – 140 с.
   2) Я люблю Україну. 3 клас: методичний посібник для вчителя / авт.-упор.Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В.В.: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 29.05.2017 р. № 2.1/12-Г- 131). – Тернопіль: Астон, 2017. – 152 с.
  3) Я люблю Україну. 4 клас: методичний посібник для вчителя / авт.-упор. Чабайовська М. І., Омельченко Н. М., Синільник В. В.: схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 29.05.2017 р. № 2.1/12-Г- 131). – Тернопіль: Астон, 2018. – 184 с.
   ІІІ. Програма курсу українознавства за вибором "Я люблю Україну" (1–4 класи): схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 2 від 3 березня 2016 року засідання комісії педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист № 2.1/12-Г-120 від 28.03.2016 р.) / М.І.Чабайовська, Н.М.Омельченко, М.І.Кальчук // Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 39-48.
     Анонсований курс українознавства за вибором «Я люблю Україну» для 1-4 класів уже впроваджено в освітній процес початкових шкіл України.
    Педагогічному колективу навчально-виховного комплексу "Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухів імені Володимира Мельника" оголошено подяку директором департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Вірою Роговою 21 серпня 2019 року.

Виставка грудень 2019 3